موسسه تند خوانی نصرت

مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی چیست؟

یکی از حیطه های مهم در مشاوره، مشاوره تحصیلی است. خدماتی که در مشاوره تحصیلی به مراجعان ارائه می شود در راستای بهبود وضعیت درسی یادگیرندگان می باشد. مشاوره تحصیلی اغلب در مدارس و آموزشگاه ها کاربرد دارد. دانش آموزان و دانشجویان با استفاده از رهنمودهایی که در مشاوره به آنها ارایه می شود می توانند وضعیت تحصیلی خود را بخشند. هدایت تحصیلی یادگیرندگانی که دچار ضعف درسی هستند از مهم ترین خدمات مشاوره تحصیلی است. مشکلاتی از قبیل افت تحصیلی، کمبود علاقه و انگیزه برای تحصیل، نداشتن روش های مطلوب یادگیری، با مشاوره تحصیلی قابل درمان هستند.جهت مشاوره تحصیلی باما تماس بگیرید

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute