موسسه تند خوانی نصرت

مشاوره به والدین

انجام کلیه خدمات مشاوره به والدین برای اینکه دانش اموز تندخوان داشته باشند

برخی از والدین به خاطر اشنا نبودن به روشهای صحیح مطالعه و همچنین اشنا نبودن با سیستمهای جدید اموزشی، نمیتوانند به فرزندانشان کمک کنند تا سریعتر و درستر بخوانند. اگر فرزند شما کمتر از ده سال دارد، بره بره میخواند، بریده بریده میخواند، متن های جدید را نمیتواند بخواند و به نظرتان در خواندن مشکل دارند، میتوانید در یکی از دوره های تندخوانی نصرت به همراه فرزندتان شرکت کنید. در این جلسه شما با مطالب جالبی اشنا میشوید که قادر خواهید بود به فرزندتان در یادگیری مطالب بیشتر کمک کنید. همچنین کودک شما در این دوره با 5 اشکال جدی خود اشنا خواهد شد و در نهایت خودش، راه حلی برای مشکلات فعلی مطالعه خود پیدا خواهد نمود

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute