مدرسان کلاس روش مطالعه

مدرسان کلاس روش مطالعه چه کسانی هستند؟

مدرسان کلاس روش مطالعه به افراد کمک می کنند تا متناسب با توانایی های شناختی و ویژگی های شخصیتی هر فرد، بهترین روش مطالعه را به آنان معرفی کند. با شرکت در کلاس روش مطالعه می توانید از تجربیات و آگاهی های مدرسان کلاس روش مطالعه استفاده نمایید. جهت شرکت در کلاس روش مطالعه با ما تماس بگیرید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute