موسسه تند خوانی نصرت

محیط مناسب برای مطالعه

محیط دوستانه و مناسبی برای مطالعه در خانه ایجاد کنید.

ساده ترین راه این کار این است که کتاب هایتان را در جایی که در معرض دید است قرار دهید. به علاوه، اگر مدام کتاب هایی که می خواهید بخوانید را در قفسه ببینید، تمایل پیدا می کنید که سریع تر مطالعه را شروع کنید! روش شدید تر می تواند دوری از تلویزیون باشد، در نتیجه بیشتر رغبت خواهید داشت که کتاب بخوانید. می توانید با انتقال تلویزیون به بیرون از اتاق خوابتان شروع کنید تا ببینید تاثیری در مطالعه تان دارد یا خیر.
بازگشت به صفحه قبلC 2017 Yad-roye-yar institute