فرق عکس خوانی و تندخوانی

عکس خوانی یا تندخوانی؟ کدام را انتخاب کنیم

در ایران تندخوانی به هر روشی گفته می شود که سرعت مطالعه شما را افزایش میدهد. بنابراین عکس خوانی نیز نوعی تندخوانی محسوب میشود ولی اسپید ریدینگ که یک روش برای تندخوانی محسوب می شود در ایران به تندخوانی شناخته میشوند. بهتر است گفته شود تفاوت عکس خوانی با اسپید ریدینگ در چیست ولی عکس خوانی را نمیتوان با تندخوانی مقایسه نمود چون عکس خوانی به گونه ای روش خواندن محسوب میشود که بدون شک سریعتر از روش خواندن های مرسوم میباشد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute