موسسه تند خوانی نصرت

عملکرد ماهیچه های چشم حین مطالعه چگونه است؟

عملکرد ماهیچه های چشم

چطور ماهیچه های چشمتان را برای تند خوان شدن تقویت کنید اگر درباره ی اینکه چطور ماهیچه های چشم حین مطالعه حرکت و عمل میکنند، مطالعه کنید، به سرعت متوجه میشوید که بیشتر مردم با ایجاد حرکات یهوده و بی هدف زیادی در ماهیچه های چشمشان، سرعت مطالعه ی خود را کم و چشمشان را خسته میکنند. چشم شما از متنی که میخوانید تصویر برداری میکند، درست مانند یک دوربین عکاسی. هنگامی که شما در یک نقطه ی مشخص از متن مورد نظر توقف میکنید، فرایندی به نام تثبیت یا مکث اتفاق می افتد. بیشتر مردم یاد گرفته اند که هنگام مطالعه کلمات را لغت به لغت بخوانند، در نتیجه در حین مطالعه بارها مکث میکنیم. این مکث یا تثبیت بر سر هر کلمه، سرعت خواندن ما را کم میکند. این فرایند کند مطالعه، مانند عکس گرفتن از یک فضای خالی و یا عکس برداری چندباره از تصویری مشابه است. کاری واقعا بی فایده و ناکارآمد. اگر بتوانید چشمانتان را عادت بدهید که کمتر بر سر هر کلمه توقف کند، میتوانید در مدت زمان کمتر، بیشتر بخوانید. زمانی که مکث و توقف را کمتر میکنید، در واقع سرعت مطالعه تان را بالا برده اید. هنگامی که بر یک کلمه متوقف میشوید، در واقع در ان لحظه شما قادر هستید بیشتر از یک کلمه را در همان صفحه ببینید. به جای اینکه در هر بار توقف فقط یک یا دو کلمه را بخوانید، میتوانید بیاموزید که 3 تا 7 کلمه را در هر مکثی که میکنید بخوانید. این تغییر ساده میتواند به بیشتر مردم کمک کند تا سرعت خواندنشان را سه برابر کنند!

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute