موسسه تند خوانی نصرت

علت خستگی هنگام مطالعه

چگونه تغییراتی در شیوه های نادرست مطالعه۱داشته باشیم

- خستگی آیا تاکنون با خستگی ناشی از مطالعه مواجه بوده ایم؟ بی تردید پاسخ شما مثبت است. چرا خستگی روی می دهد؟ خستگی هنگام مطالعه زمانی روی می دهد که شیوه مطالعه درست نباشد. همانطور که گفته شد از جمله نشانه های شیوه های نادرست مطالعه و عوارض آن، اتلاف وقت می باشد. هر گاه نتوان مطالعه خویش را در مدت زمانی مطلوب انجام داد و زمان زیادی برای مطالعه همان حجم مطلب صرف شود، بروز خستگی امری اجتناب ناپذیر است. ممکن است این تردید پیش آید که برای اجتناب از بروز خستگی، می بایست از اختصاص زمانی طولانی از روز برای مطالعه خودداری کرد. هنگامی اختصاص زمان طولانی برای مطالعه خستگی آور است که این مطالعه بدون رعایت شرایط و اصول مطالعه صورت گیرد. بنابراین هر گاه مطالعه با رعایت این اصول صورت گیرد، نه تنها از مطالعه خویش دچار خستگی نمی گردیم، که شوق و علاقه نسبت به مطالعه نیز افزون می گردد، چه شاهد کسب بیشترین بازدهی از مطالعه ودرک و به خاطر سپاری کامل مطالب خواهیم بود. از جمله این اصول زمانبندی مطالعه با توجه به دامنه یادگیری است، همچنین زمان، مکان، سیستم، وضعیت و رفتار مطالعه در کنار مسائلی چون برنامه ریزی، تمرکز حواس، بهداشت تن و روان، علاقه و نیز تصویر ذهنی و هدف از مطالعه از دیگر شرایطی است که مطالعه ای خوب و بدون خستگی را امکان پذیر می سازد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute