علت اصلی کندخوانی

علت کندخوانی کودک من چیست

برخی هیچ جایگاهی برای فکر کردن قایل نیستند. بعضی اوقات وقتی فرزند شما کتاب را جلوی خود میگشاید و ساعتها در تخیل خود سپری میکند، از نظر شما او تمرکز ندارد ولی در واقع او دارد در قوه تخیل خود خیال پردازی میکند و انچه را اموخته است، با داستانهای گذشته خود تطبیق میدهد هرچند او این متن را کندخوانده است و از نظر شما کندخوان است ولی در واقع او این مطلب را خوانده و زمانی را به فکر کردن در مورد ان سپری نموده است خود شما هم گاهی اوقات کتابی را میخوانید و ساعتها روی ان فکر میکنید. پس شایسته است در قدم اول بین فکر کردن و کندخواندن فرق بگذاریم در پست های بعدی بیشتر در مورد کندخوندن و علل ان صحبت خواهیم نمود

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute