موسسه تند خوانی نصرت

عدم علاقه و بی حوصلگی در مطالعه

چگونه تغییراتی در عدم علاقه و بی حوصلگی در مطالعه داشته باشیم

در شرایط ملال آوری که قادر به تمرکز حواس خود بر متن مورد مطالعه نیستیم و در درک مطالب ناتوانیم، می توان خود را علاقه مند به مطالعه تجسم کرد. یادگیری و علاقه، دو موضوع مرتبط با یکدیگرند: هر گاه بتوان به درک کامل متن مورد مطالعه پرداخت، بر میزان علاقه به مطالعه افزوده می شود. از سویی زمانی قادر به درک کامل مطالب خواهیم بود که به تمرکز حواس بر متن دست یابیم. مسائل چندی به ایجاد تمرکز کامل حواس می انجامد که با تمامی آنها آشنا خواهیم شد، اما آنچه در اینجا موضوع ایجاد تمرکز و علاقه است، افزایش سرعت مطالعه می باشد، بر این مبنا می توان گفت از آنجا که پایین بودن سرعت مطالعه به کاهش تمرکز می انجامد و کاهش تمرکز درک مطلب را به دنبال دارد، به دلیل ناتوانی در یادگیری و درک کامل مطالب، بی علاقگی نسبت به مطالعه شکل می گیرد. به یاد داشته باشید که عدم تمرکز، از آنجا به عدم درک دامن می زند که امکان دقت و درنتیجه طبقه بندی و سازماندهی و کشف ارتباط بین مفاهیم رااز میان می برد، چه هنگامی می توان به درک مطالب نایل شد که امکان اجرای اصول و مراحل یادگیری کلامی یعنی: دقت و توجه برای کشف مفاهیم اصلی و پشتوانه برا طبقه بندی و سازماندهی، و استنباط و زبانگردانی برای کشف ارتباط مابین مفاهیم، و نیز پیوند بین اطلاعات تازه و دانسته های قبلی، فراهم آید. زمانی که در اجرای این مراحل با ناکامی مواجه شویم، آیا می توان با همان توان وحوصله اولیه به مطالعه پرداخت؟ بی تردید زمانی که شرایط کسل کننده و ملال آور باشد، جایی برای علاقه بافی نخواهد ماند.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute