موسسه تند خوانی نصرت

صحیح و سریع خواندن

چگونه می توان صحیح و سریع خواند؟

برخی باورها نادرست هستند. مثل این باور که صحیح و سریع خواندن با یکدیگر در تضادند. اما باید بگوییم که هم می توان سریع خواند و هم صحیح. سریع خوانی به معنای مطالعه سطحی و کم کیفیت نیست. بلکه سریع خوانی اگر به درستی و با بکاربستن تکنیک های صحیح مطالعه همراه شود صحیح و عمیق می شود. صحیح و سریع خواندن یک هنر است و افرادی دارای این هنر هستند که با شیوه های صحیح مطالعه آشنایی داشته باشند. از دیگر عواملی که بر صحیح و سریع خواندن اثر می گذارند تقویت حافظه است. حافظه از مهم ترین عواملی است که سرعت خواندن را افزایش می دهد. چنانچه مایل به صحیح و سریع خوانی هستید با ما تماس بگیرید.
بازگشت به صفحه قبلC 2017 Yad-roye-yar institute