شش قسمت عکس خوانی

عکس خوانی 5یا 6 مرحله دارد. در زیر خلاصه این مراحل اورده شده است

به طور مرسوم شش قسمت عکس خوانی مورد بحث در کلاسها قرار میگیرد. در اینجا به طور خلاصه وار به این شش قسمت عکس خوانی اشاره می شود قسمت تصویر خوانی 1. آمادگی این زمان آن است که از لحاظ فیزیکی آماده ی تصویر خوانی بشوید و در مورد قصد خود کاملا آگاه شوید. 2. وارد حالت یادگیری سریع شوید. اینجا باید از لحاظ فیزیکی آرام و از لحاظ ذهنی متمرکز باشید. وارد شدن به این حالت از بدن و ذهن شما را آماده ی جذب اطلاعاتی می کند که تصویر خوانی می کنید. 3. تمرکز، تاثر و نتیجه را تایید کنبد. تایید کردن هدف ها و نتایج تان به شما کمک می کند مطمئن شوید که هر چیزی که تصویر خوانی کرده اید همان تاثیری که شما می خواستید را داشته است. 4. وارد حالت تمرکز بر تصویر شوید. تمرکز بر تصویر روشی منحصر به فرد برای نگاه کردن به تصاویر است بطوریکه قسمت نیمه خودآگاه ذهنتان تصاویری که از برابر چشمانتان می گذرانید را تصویر خوانی کند. 5. به حالت درونی ثابتی دست یابید. شما از تکنیک های بسیاری برای دست یافتن به حالت یادگیری سریع در حین تصویر خوانی، استفاده خواهید کرد. جلسه س تصویرخوانی را با احساس چیرگی به پایان برسانید. این ذهن خودآگاه و بقیه س ذهن ها ب جز خودآگاه را مطمعن می سازد تا هر چیزی که تصویر خوانی کرده اید را فعال کنند. 6. بهتر است به ذهنات یادآوری کنید که گنجایش تصویر خوانی با سرعت فوق العاده را دارد. این جلسات به ذهن شما گنجایش تازه ای نمی دهند. این کمک می کند تا توانایی های ذاتی ذهن خود را شناسایی و آزاد کنید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute