شرکت خانوادگی

در این دوره می توانید یکی از اعضای خانواده خود را نیز به همراه بیاورید. به طور مثال پدر با پسر یا مادر با یکی از فرزندان یا خواهر و برادرها با هم میتوانند شرکت کنند

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute