سن مناسب برای کتاب خواندن

آیا بزرگسالان هم میتوانند تندخوان شوند

یادگیری تندخوانی همانند یادگیری زبان، در بزرگسالی به مراتب دشوارتر از دوران کودکی و نوجوانی است البته این بدان معنا نیست که بزرگسالان نمیتوانند تندخوانی را بیاموزند ولی به هر حال زمان بیشتری برای تمرین نیاز دارند. (منبع: میچل فورد، michel ford, special report on speedreading بد نیست بدانید امروزه در کشورهای پیشرفته، تندخوان را به کودکان 3 سال به بالا اموزش میدهند. جالب است بدانید یک دکتر در فرانسه برای نوزاد دو ماهه روزی دو دقیقه مطالعه کتاب تجویز کرده است (یک کتاب رنگی بزرگ که جلوی چشم نوزاد ورق میزنند تا رنگها را بهتر بشناسد تندخوانی، فقط یک سری تمرین و بازی دادن عضلات چشم است که وقتی سریعتر حرکت میکند، تار نبیند و کارایی آن در بزرگسالی بیشتر باشد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute