موسسه تند خوانی نصرت

سنجش نیازهای تحصیلی

سنجش نیازهای تحصیلی چگونه صورت می گیرد؟

مشاوران تحصیلی جهت ارایه خدمات مشاوره ای مفید، به سنجش نیازهای تحصیلی دانش آموزان می پردازند. لازمه ی این کار، درک واقع بینانه ی مشاوران از نیازها، مسایل و نگرانی های دانش آموزان است. در زمینه ی سنجش نیازهای تحصیلی، معلمان و همچنین خانواده های دانش آموزان می توانند با مشاوران تحصیلی همکاری کنند و اطلاعات مفید و لازم را در اختیار آنها قرار دهند. یک مشاور برای آنکه بتواند راه گشای خوبی باشد ابتدا باید درک درستی از نیاز و مشکل مراجع خود داشته باشد. از این جهت مشاوران تحصیلی لازم است با به کارگیری سنجش نیازهای تحصیلی دانش آموزان، مشکلات و نگرانی های فراگیران را شناخته و با تجزیه و تحلیل درست آن در جهت حل آن به افرا کمک کنند.جهت مشاوره تحصیلی باما تماس بگیرید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute