موسسه تند خوانی نصرت

سریع خوانی

سریع خوانی با چند حرکت ساده

سریع خوانی نوعی روش مطالعه محسوب می شود. این واژه معادل اسپید ریدینگ بوده که در ایران بیشتر به تندخوانی شناخته می شود. برای سریع تر خواندن، نیاز به انجام یک سری تمرین در منزل دارید راز اصلی نهفته در سریع خوانی به اینگونه قابل تشریح است به طور کلی هنگام مطالعه چشمان شما روی متن حرکت می کند سرعت حرکت چشم روی متن با توجه به افرا مختلف متفاوت است وقتی از کسی خواسته شود که سریع تر بخوان، او نمی تواند متن را بفهمد یک سری تمرین انجام میدهید که سرعت حرکت چشم روی متن را افزایش می دهد در نتیجه سریعتر میخوانید البته فهمیدن و درک و توجه و تفکر نیز بسیار مهم می باشد که در جای خود در مورد آن صحبت می شود
بازگشت به صفحه قبلC 2017 Yad-roye-yar institute