موسسه تند خوانی نصرت

سریعترین روش برای تندخوان شدن

به دنبال سریعترین روش نباشید

برخی گمان می کنند که می توانند با مطالعه یک کتاب یا مقاله تندخوان شوند. برخی یک کتاب را مطالعه می کنند و کمی سرعت مطالعه خود را افزایش می دهند و گمان می کنند که دیگر تندخوان شده اند و نیازی به استاد یا پیگیری های بعدی ندارند تجربه به ما نشان داده است که با مطالعه مطالب تئوری و همچنین شرکت در یک سمینار تئوری شما تندخوان نمی شوید. شما می بایست تمرینات تندخوانی را به صورت منظم و زیر نظر مربی یا کسی که با این فن اشنا است انجام دهید تا به معنای اصطلاحی تندخوان شوید کمی صبر و حوصله داشته باشید و زمان کافی برای تغییر روش مطالعه خود در نظر بگیرید. حتما نتایج مثبتی را تجربه خواهید نمود

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute