موسسه تند خوانی نصرت

ساختمان ذهنی۱

ساختمان ذهنی۱ چیست؟

• به هنگام خواندن- در ضمن مطالعه و در پایان یک نکته مهم یا یک قسمت مهم مفید است که خلاصه آن را در حاشیه کتاب بنویسید. • بلافاصله بعد از اتمام خواندن- برای وارسی میزان درک خود و افزایش میزان نگهداری مطالب در حافظه. • پس از مدتی که از خواندن سپری شد- برای آماده شدن جهت بحث در کلاس و امتحانات. • خلاصه ها را همیشه باید با کلمات و جملات خودتان بنویسید. اگر نمی توانید مطالبی را که خوانده اید به زبان خود بیان کنید، به احتمال قوی آن را خوب نفهمیده اید و احتمالاً نخواهید توانست آن را به طور واضح به یاد آورید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute