زمان شروع کلاسها

چه زمان کلاسهای تندخوانی نصرت شروع میشوند

با توجه به شرایط فعلی که کرونا در مملکت ایران حاکم کرده است، کلاسهای تندخوانی نصرت همزمان با ثبت نام یا یک هفته بعد از ثبت نام شروع میشود. شما میتوانید هر کلاسی که خواستید را انتخاب کنید و زمان ان را با موسسه هماهنگ کرده و کلا س خود را شروع کنید. در صورتیک ه بخواهید کلاس خود را در منزل خود شروع کنید، میشاید زمان ان را با موسسه هماهنگ کنید. احتمالا برای فصل تابستان فقط صبحها می توانید یک کلاس برای در منزل انتخاب کنید و لی کلاسهای در محل موسسه میتوانند بعد از ظهرها یا جمعه ها حتی برگزرا گردد.

تیزر دوره کامل تندخوانی

همه آنچه لازم دارید را یکجا فرا بگیرید

تاریخ تولید فیلم: 1399/02/22 ; 16:18

راهنمایی: اگر فیلم باز نشد اینجا کلیک کنید تا فیلم را دانلود کنید دانلود فیلم درباره کلاس تندخوانی نصرت

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute