زمان جلسه آشنایی با تندخوانی

این کلاسها هر روز در محل موسسه برگزار میشود. باتوجه به محدودیت ظرفیت این کلاس، شایسته است به صورت تلفنی برای حضور در این کلاس ثبت نام نمایید

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute