موسسه تند خوانی نصرت

روش هایی برای تشویق کودکان به کتاب خواندن (1)

چگونه کودکان را به کتاب خواندن تشویق کنیم؟

زبان شفاهی کودک را تقویت کنید. با توجه به سطح توانایی زبانی کودک، داستانی کوتاه در اختیارش قرار بدهید تا ان را بخواند،ر و یا خودتان داستانی برای کودک بخوانید. وقتی داستان به پایان رسید از او بخواهید که بگوید کدام قسمت های داستان را بیشتر دوست داشته است. با این کار کودک را به جست و جو در داستان تشویق میکنید هرروز تعداد زیادی داستان برای کودک بخوانید. هرچه بیشتر کودک در مواجهه با ادبیات و داستان قرار بگیرد، بهتر و بیشتر با ادبیات مانوس میشود، و داستان به بخشی از زندگی روزمره اش تبدیل میشود از طریق مواجهه با داستان، کودک هرروز کلمات و مفاهیم بیشتری یاد میگیرد. اطراف کودک را با چیزهای خواندنی پر کنید کودکانی که در محیطی پر از کتاب زندگی میکنند، در امتحانات نمرات بهتری کسب میکنند و در ازمون ها بهتر عمل میکنند. تعداد زیادی کتاب در موضوعات مختلف و مناسب با سطح زبانی کودک در اختیار او بگذارید تا او را به خواندن کنجکاو کنید و خواندن را برای وی به یک عادت تبدیل کنید. کودک را به هر فعالیتی که نوعی از خواندن باشد تشویق کنید خواندن را به بخشی اساسی از زندی کودک تبدیل کنید. بگذارید کودک کلمات روی تابلوهای خیابان، گزارش های اب و هوا، متن منوی رستوران ها،برنامه های ورزشی و هر چیز روزمره ی دیگری را بخواند. مطئن باشید که کودک همیشه در اوقات فراغت خود چیزی برای خواندن در در سترس دارد از تکنولوژی برای تقویت حس اتکا به نفس کودک استفاده کنید تکنولوژی در حال دگگرگون کردن شیوه های یادگیری است و این تغییر تاثیر خوبی بر کودکان و توانایی خواندن انها میگذارد. با اضافه کردن چیز هایی مثل تبلت و کتابخوان الکتریکی اعتماد به نفس و حس اطمینان در کودکان بالا میرود.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute