روش ثبت نام کلاس کودکان

روش ثبت نام کلاس کودکان به صورت های زیر می باشد

کلاسهای کودکان برای مقطع ابتدایی به صورت خصوصی برگزار می گردد جلسه اول می تواند همزمان با ثبت نام به صورت حضوری برگزار گردد برای ثبت نام کلاس کودکان می توانید بطور مثال ابتدا با موسسه تماس گرفته و با استاد دوره در مورد کلاس مشورت می نمایید موسسه هر روز از ساعت 9و نیم تا 5 ونیم باز می باشد و شما می توانید هر روز به صورت حضوری به موسسه مراجعه نمایید باتوجه به اینکه کلاس یک نفره می باشد شما می توانید همزمان با ثبت نام جلسه اول را نیز بگذرانید. در اینصورت قبل از مراجعه حضوری، با موسسه تماس گرفته و یک جلسه رزرو نمایید (این تماس جهت هماهنگی با استاد برای حضور در موسسه می باشد) هزینه این کلاس 430 هزار تومان میباشد شما می توانید از همین امروز کلاس خود را شروع کنید برای این دوره یک ماه تا یک ماه و نیم وقت در نظر بگیرید این کلاسها برای گروه های دو نفره با هزینه کمتری برگزار می گردد برای ثبت نام کلاس کودکان نیاز به کارنامه یا کارت ملی ندارید. و پرداخت هزینه برای شروع کلاس کافیست در این کلاس به کودکان آموزش داده می شود که چگونه کتاب خود را سریعتر بخوانند آنرا بفهمند و خلاصه مطالب آن را برای شما بازگو نمایند. همچنین حفظ کردن مطالب اصلی برای پرسش و پاسخ نیز مد نظر می باشد. بعد از این دوره انتظار می رود دانش آموزان کتاب های در سطح خودشان را بدون کمک والدین با تمرکز کافی بخوانند و تمام کنند

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute