موسسه تند خوانی نصرت

روش ثبت نام در کلاس آنلاین

انتخاب کلاس > واریز هزینه > تشکیل کلاس

ابتدا کلاس مورد نظر خود را انتخاب کنید اگر یک نفر هستید کلاسهای یک نفره و اگر چند نفر هستید کلاسهای گروهی (حداکثر4نفر) را انتخاب نمایید با کارشناس ثبت نام به صورت تلفنی مشورت نمایید. زمان کلاس مورد نظر را انتخاب نمایید هزینه را به حساب موسسه تندخوانی نصرت واریز نمایید طبق برنامه زمانبندی شده در کلاس شرکت نمایید توضیح بیشتر: برای مثال شما کلاس خصوصی تندخوانی گروه A را انتخاب نموده اید. شما 5 جلسه با ما کلاس دارید. جلسه اول نیم ساعت و 4 جلسه دیگر یک ساعت کلاسهای شما هفته ای یک بار تشکیل میشود اگر مثلا شما دوشنبه ها ده صبح را برای تشکیل کلاس انتخاب کرده باشید کلاس شما هر هرهفته دوشنبه ساعت ده صبح به مدت 5 هفته تشکیل میگردد کلاسهای حضوری در محل موسسه یا شعب تهران و شهرستان کلاسهای آنلاین به صورت ارتباط مستقیم - ویدیویی با استاد برگزار میگردد در نهایت دوشنبه ساعت ده صبح استاد از طریق اسکایپ با شما تماس می گیرد و به صورت ارتباط مستقیم ویدویی به شما تدریس خواهد نمود. برگزاری این کلاسهای محدودیت دارد لطفا قبل از واریز وجه از امکان برگزاری کلاس در زمان درخواستی اطمینان حاصل نمایید

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute