موسسه تند خوانی نصرت

روش ثبت نام

روش ثبت نام

اهنمای ثبت نام: روش اول: حضوری در دفتر مرکزی روش دوم: غیر حضوری: 💵ابتدا: هزینه ثبت نام را به حساب موسسه 💳 6221-0610-8002-6521 واریز ☎️تماس با شماره 021-66495480 💬فرم ثبت نام را به صورت تلفنی تکمیل 🔓روز شروع دوره باقی هزینه راواریز و در کلاس شرکت می کنید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute