روش برای تندخوانی زیست

یک روش برای تندخوانی زیست. تا بتوانید زیست را سریعتر بخوانید و بیشتر آن را درک کنید

در این فیلم کوتاه اموزشی در مورد یک روش برای تندخوانی زیست مطرح شده است شاید بعد از مشاهده این فیلم آموزشی بگویید که این کار زمان زیادی میبرد و نمیتوانید با این روش کتاب زیست را سریعتر بخوانید. اما اگر در کل روش مطالعه خود را تصحیح کرده باشید، این پازل، در مجموع به تندخوانی شما بسیار کمک خواهد نمود

یک روش برای تندخوانی زیست

فیلم کوتاه در مورد روش تندخوانی زیست از سلسله فیلم کوتاه های اموزشی موسسه تندخوانی نصرت برای آپدیت و بهینه سازی صفحه اینستاگرام

تاریخ تولید فیلم: 1398/08/07 ; 13:17

راهنمایی: اگر فیلم باز نشد اینجا کلیک کنید تا فیلم را دانلود کنید دانلود فیلم یک روش برای تندخوانی زیست

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute