روش اندازه گیری

کلاسهای تندخوانی که در موسسه نصرت برگزار میگردد با خروجی مشخصی برگزار میگردد شاید شما با موسسات دیگر اشنا شده باشید و روش های اندازه گیری گوناگونی برای پیشرفت در کلاس به شما داده باشند. در موسسه تندخوانی نصرت، روش اندازه گیری برای دانش پذیران وجود دارد که در جلسه اول و تست به دانش پذیران این موسسه توضیح داده میشود. به طور کلی ما میخواهیم شما در 7 سرفصل رشد فزاینده ای داشته باشید و در همه انها یک قدم رشد داشته باشید. برای اطلاعات بیشتر با کارشناس خود تماس حاصل فرمایید

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute