رفع اختلال مطالعه کودکان

نحوه تاثیر کلاسهای تندخوانی برای کودکان

بسیاری از والدین گرامی با موسسه نصرت تماس میگیرند و مشکل کودک خود را اینگونه عنوان مینمایند: کودک من خیلی کند میخواند. وقت بسیاری را برای خواندن یک کتاب مصرف میکند در نهایت هم نمیتواند به پرسشها پاسخ دهد * کتاب را باز میکند و حواسش دیگر داخل کتاب نیست * مشکل حواس پرتی هنگام مطالعه دارد *مشکل امتحان دادن کتابها را دارد * سر جلسه دیکته نمیتواند به استاد برسد و از استاد عقب میماند * مشکل نوشتن سوال در جلسه امتحان یا مشکل کم آوردن وقت در جلسه امتحان دارد پدر و مادر گرامی؛ کلاسهای تندخوانی که در این سایت تعریف شده است برای کسی است که میخواهد به سرعت 400 کلمه در کلمه مطالعه کند ولی کسی که با سرعت کمتر از 100 کلمه در دقیقه مطالعه میکند برای تندخوان شدن (یعنی رسیدن به سرعت دوبرابر در مطالعه) میتواند در یکی از جلسات رفع اختلال مطالعه شرکت کند در این جلسه مشاوره 2 ساعته استاد ضمن بررسی نحوه مطالعه فرزند شما، اختلالات جزئی که مانع از خواندن مثل بقیه کودکان میشود را تشخیص و با کمک فرزندتان آن مشکلات را برطرف مینماید در این سیستم کودک شما تندخوان میشود ولی نه به معنایی که در ذهن ماست. هر چند سرعت مطالعه او دوبرابر میشود

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute