موسسه تند خوانی نصرت

راه هایی برای اینکه عاشق مطالعه شوید (7)

عشق به مطالعه

کتاب های صوتی را هم امتحان کنید گاهی اوقات مدرسه، دانشگا، کار و دیگر کارهای روزمره که مجبور به انجامشان هستید وقت کافی برای مطالعه برایتان باقی نمیگذارند. در این موقعیت ها میتوانید به کتاب های صوتی گوش دهید تا مطالعه ی روازنه اتان را هم میان کارهایتان انجام داده باشید. شنیدن کتاب که در موقعیتی خاص نمیتوانید به دست بگیرید و بخوانید هم میتواند شما را در ارتباط خوبی با فضای مطالعه و کتابخوابخوانی قرار دهد و ارتباط شما را با کتاب مورد نظر حفظ کند. به کتابخوانه محل زندگی اتان سر بزنید با عضویت در کتابخوانه میتوانید هر تعداد کتاب که میخواهید بخوانید در حالی که مبلغ بسیار کمی برای ان پرداخت کرده اید. سرزدن به کتابفروشی ها را از یاد نبرید سر زدن به کتاب فروشی هایی که کتاب نو و یا دست دوم میفروشند نیز برای پیدا کردن کتاب های جدیدی که با سلیقه اتان همخوانی داشته باشند بسیار کارساز است. گاهی قرار گرفتن در میان تعداد زیادی کتاب میتواند علاقه اتان را به کتاب خواندن شعله ور کند و وادارتان کنید تعداد کتاب جدید بخرید و برای مطالعه اشان لبریز از شوق شوید!

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute