موسسه تند خوانی نصرت

راه هایی برای اینکه عاشق مطالعه شوید (6)

عشق به مطالعه

مجموعه کتاب های نویسنده ی محبوبتان را دنبال کنید. وقتی کتابی از نویسنده ای خاص میخوانید و از سبک کتابش لذت میبرید، سعی کنید باقی کتاب های او را نیز دنبال کنید. حتی اگر موضوع اصلی دیگر کتاب های ان نویسنده شما را جذب نمیکند، باز هم به سراغ ان ها چرا که سبک نوشتاری خاص ان ها ممکن است به طرزی غیرقابل پیش بینی شما را عاشق خود کند و مانند کتاب اولی که از او خوانده اید از مطالعه ی دیگر نوشته های او نیز لذت ببرید! در رابطه با کتاب و کتابخوانی با دیگران گفت و گو کنید. به دنبال کلوپ های کتابخوانی و یا گروه هایی که برنامه مطالعتی مشترک دارند بگردید و به جمع انها بپیوندید. مطالعه کاریست که بیشتر در تنهایی انجام میپذیرد و از این حیث شاید شباهت زیادی به دیدن فیلم و تئاتر نداشته باشد. اما میتواند تبدیل به کار جمعی هم بشود! کتاب ها هم دقیقا به اندازه ی دیگر رسانه های میتوانند موضوعات جذابی برای گفت و گو باشند به خاطر داشته باشید که پیدا کردن چنین گروه هایی در نزدیکی محل زندگی اتان همیشه اسان نیست پس بد نیست به فکر پیدا کردن گروه های انلاین هم باشید..

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute