موسسه تند خوانی نصرت

راه هایی برای اینکه عاشق مطالعه شوید (4)

عشق به مطالعه

راهکار پنجم: به خاطر داشته باشید که مطالعه امری عمیقا شخصیست. مسابقه و یا رقابت نیست. هیچ دلیلی ندارد که به خاطذ دوست نداشتن کتابی که برنده ی جایزه نوبل شده است و همه درباره اش صحبت میکنند دچار احساس گناه شوید. شما با کسی در مسابقه یا رقابت نیستید. از سوی دیگر هرگز هم نباید بخاطر دوست داشتن چیزهایی که دیگران سطحی میشمارند، مانند کتاب های کمیک و رمانتیک، احساس شرم و خجالت داشته باشید. چیزی را بخوانید که عاشقش هستید و خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. راهکار ششم یک فضای مطالعه مناسب برای خودتان بیابید یا ایجاد کنید. فضایی ارام، معتدل و راحت بیابید. وجود سر و صدا و دیگر عوامل حواس پرتی مطالعه را برایتان سخت و تمرکزتان را مختل میکند. هیچکس دلش نمیخواهد یک پاراگراف را بار ها و بارها بخواند تا بفهمد موضوع ان چیست! برای بسیاری افراد پیدا کردن مکان مناسب برای مطالعه، به اندازه ی پیدا کردن کتاب مناسب ضرورت دارد. باید اضافه کرد که مجبور نیستید تنها در خانه به مطالعه بپردازید، میتوانید سری هم به کافه و کتابخوانه ها بزنید!

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute