موسسه تند خوانی نصرت

راه هایی برای اینکه عاشق مطالعه شوید (1)

عشق به مطالعه

این روزها به ندرت کسی پیدا میشود که صرفا برای لذت بردن مطالعه کند. این مسئله دلایل متعددی دارد. بعضی از مردم فکر میکنند مطالعه نیاز به مقدار خیلی زیادی تلاش و زمان احتیاج دارد بعضی ها هم هرگز از مطالعه در مدرسه لذت نبرده اند و اصلا نمتوانند تصور کنند که بشود از مطالعه لذت برد. کسانی هم هستند که هرگز در محیطی قرار نگرفته اند که انها را به مطالعه تشویق کند به هرحال، مطالعه میتواند به میزان زیادی تجارب شما را غنی کند و دقایق لذت بخشی را برایتان بسازد. چه از روی علاقهذ ی شخصی مطللعه کنید، چه به واسطه ی کار و درس، مطالعه عملیست که میتواند با استفاده از راهکارهایی بسیار لذت بخش تر از قبل بشود در پست های بعدی به راهکارهای متنوعی میپردازیم که در این امر به شما کمک خواهند کرد.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute