راه تقویت حافظه

چگونه میتوانیم حافظه خود را تقویت کنیم

برای تقویت قوه حافظه به طور کلی سه روش وجود دارد: یک. تقویت حافظه با رژیم صحیح غذایی دو. تقویت حافظه با تمریناتی که قوه حافظه را تقویت نماید سه. تقویت حافظه با تصحیح در روش مطالعه برای مورد اول میتوانید در اینترنت سرچ کنید و غذاهایی که موجب تقویت حافظه میشود را پیدا نموده و در رژیم غذایی خود قرار دهید. برای مورد دوم و سوم میتوانید در کلاسهای تقویت حافظه شرکت کنید اگر فقط مورد سوم برای شما مهم است و میخواهید روشهای مطالعه خود را طوری تصحیح نمایید که حافظه شما نیز تقویت گردد + تندخوان بودن، میتوانید در کلاسها شرکت کنید

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute