موسسه تند خوانی نصرت

دوره ی طلایی نوروز

در این دوهفته چه طور خود را در بالاترین سطح ممکن برای کنکور قوی کنیم؟

برنامه ی شما برای دوره ی طلایی و حساس نوروز چیست؟یک برنامه مدون مطالعه در کنار ند خوان شدن برای دو یا سه ماه باقی مانده و تثبیت خوانده شده ها بهترین راه حل است. این چند ماه باقی مانده را کند درس نخوانید بهترین زمان برای تند خوان شدن نوروز است

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute