موسسه تند خوانی نصرت

درمان آفات مطالعه

چگونه تغییراتی در آفات مطالعه داشته باشیم

هر آن چیزی که موجب شود نتوان حداکثر بازدهی را از اوقات مطالعه دریافت کرد، آفات مطالعه نامیده می شود: هر گاه نتوان مطلبی را با یک بار یادگیری فرا گرفت و نتوان آن را برای همیشه یا مدتی طولانی به خاطر سپرد و فراموشی ایجاد شود، همچنین هر گاه نتوان در هنگام مطالعه با تمرکز حواس کامل عمل کرد و نیز نتوان با علاقه و اشتیاق به مطالعه پرداخت و خستگی ایجاد شود و نتوان با علاقه واشتیاق به مطالعه پرداخت و خستگی ایجاد شود و نتوان به درک زوایای ناپیدا پرداخت و در تحلیل مطالب با مشکل مواجه شویم و...، در تمامی این اوقات با آفات مطالعه مواجه هستیم.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute