درمان آفات مطالعه

چگونه تغییراتی در آفات مطالعه داشته باشیم

هر آن چیزی که موجب شود نتوان حداکثر بازدهی را از اوقات مطالعه دریافت کرد، آفات مطالعه نامیده می شود: هر گاه نتوان مطلبی را با یک بار یادگیری فرا گرفت و نتوان آن را برای همیشه یا مدتی طولانی به خاطر سپرد و فراموشی ایجاد شود، همچنین هر گاه نتوان در هنگام مطالعه با تمرکز حواس کامل عمل کرد و نیز نتوان با علاقه و اشتیاق به مطالعه پرداخت و خستگی ایجاد شود و نتوان با علاقه واشتیاق به مطالعه پرداخت و خستگی ایجاد شود و نتوان به درک زوایای ناپیدا پرداخت و در تحلیل مطالب با مشکل مواجه شویم و...، در تمامی این اوقات با آفات مطالعه مواجه هستیم.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute