موسسه تند خوانی نصرت

دانش آموز خیلی کندخوان

در صورتی که خیییییییییلی کند میخوانید، نیازی به شرکت در دوره های تندخوانی نیست. یک تا دو جلسه مشاوره کافیست

در صورتی که خیییییییییلی کند میخوانید، نیازی به شرکت در دوره های تندخوانی نیست. با یک تا دو جلسه مشاوره میتوانید سرعت مطالعه خود را دو تا سه برابر افزایش دهید. در این جلسات مشاوره شما با اصول و فنونی اشنا خواهید شد که به سادگی سرعت مطالعه شما را افزون خواهد نمود. شاید کسانی که با سرعت 250 کلمه در دقیقه مطالعه میکنند رسیدن به سرعت دو برابر معنا دار باشد ولی کسی که با سرعت 30 کلمه در دقیقه یا 70 کلمه در دقیقه مطالعه میکند و (البته مطلب را نیز متوجه نمیشود) هیچ وقت باور نمیکند که اگر تندتر بخواند مطلب را متوجه میشود. یعنی کسانی که خیلی خیلی کند میخوانند از انجا که باید چند بار بخوانند تا بفهمند، هیچ وقت در کلاسهای تندخوانی شرکت نمیکنند چون ما را باور ندارند لطفا به ایشان کمک کنید و راهنماییشان کنید که اگر سریعتر بخوانند لازم نیست دوبار بخوانند تا بفهمند.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute