موسسه تند خوانی نصرت

دانش آموزان نیازمند مشاوره تحصیلی

مشاوره تحصیلی چه کمکی به دانش آموزان می کند؟

هدف مشاوره تحصیلی این است که به دانش آموزان کمک می کند تا در آرامش روانی بتوانند به تحصیلی علم بپردازند. دانش آموزان نیازمند مشاوره تحصیلی در چند گروه قرار می گیرند: دانش آموزانی که دچار افت تحصیلی شدید شده اند، دانش آموزانی که در شیوه های مطالعه دچار مشکل هستند و دانش آموزانی که توانایی های خود را نمی شناسند و یا انگیزه ی لازم را برای تحصیل ندارند. دانش آموزان نیازمند مشاوره تحصیلی با بهره گیری از خدماتی که مشاوران به آنها ارایه می دهند قادر خواهند بود نقاط ضعف و قدرت خود را شناسایی کنند. در بسیاری از موارد دانش آموزان نیازمند مشاوره تحصیلی، در طول جریان مشاوره انگیزه های لازم را پیدا می کنند.جهت مشاوره تحصیلی باما تماس بگیرید.





بازگشت به صفحه قبل



C 2020 Yad-roye-yar institute