موسسه تند خوانی نصرت

داستان علیرضا

خواندن بریده بریده درمان پذیر است

روزی علیرضای 8 ساله به دفترم امد و مادرش ازینکه کودکش نمیتواند کتاب بخواند نگران بود. هرچند علیرضا کلاس دوم بود ولی بسیار کندخواندن و ناتوانی در خواندن متنهای در سطح خودش نیز نامطلوب بود. با چند تست ساده متوجه شدم که علیرضا مشکل اختلال در خواندن ندارد و همه ی علایم وی ناشی از این است که او در یادگیری و درک متعادل و همانند دانش اموزان هم سن خودش است مشکل جدی علیرضا در نداشتن روش صحیحی در خواندن کتاب درسی بود او نمیتوانست با کتاب ارتباط صحیحی بر قرار کند و تذکرهای اشتباه مادرش نیز باعث شده بود علیرضا اعتماد به نفس خود را در خواندن کتاب از دست بدهد. همه ی اهتمام علیرضا این بود که متن را درس بخواند. یعنی اعراب کلمات و تلفظ کلمات را صحیح ادا کند در حالی که در هنگام مطالعه چیزهای دیگری مهم است علیرضا وقتی یک کتاب را میخوانند همانند کسی بود که الفبای انگلیسی را بلد است و میخواهد یک متن انگلیسی را بخواند. یعنی فقط میخواند ولی چیزی نمیفهمد. علیرضا در جلسه اول مشاوره اشکالات خود را پذیرفت. او بچه باهوشی بود و کاملا متوجه شد که اشکال مطالعه او از کجا ناشی میشود. مادر او نیز قبول کرد که با انجام چند تمرین و رعایت چند روش در اموزش به علیرضا، به او کمک کند تا بتواند با مشکل خواندن متن خود کنار بیاید

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute