موسسه تند خوانی نصرت

خلاصه ی ذهنی

خلاصه ی ذهنی چیست؟

یک خلاصه می تواند ذهنی، شفاهی، کتبی، یا ترکیبی از اینها باشد. خلاصه های ذهنی از انواع خلاصه های دیگر کم اثرتر هستند. نوع خلاصه ای که تهیه می کنید باید به اهمیتی که به مطلب می دهید و میزان مسئولیتی که در قبال خواندن آن مطلب دارید وابسته باشد. ولی، یک خلاصه ذهنی، شفاهی، یا نوشتاری که خواننده تهیه می کند، همیشه برای یادگیری و یادآوری مطالب، از خواندن بدون خلاصه برداری ( و در عوض دوباره خوانی به هنگام لزوم)، به طور قابل ملاحظه ای مفیدتر است.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute