خلاصه نویسی چیست؟ چگونه ان را انجام دهیم؟

چیستی خلاصه نویسی و شیوه های ان

خلاصه کردن به معنی بازگویی و بازنویسی یک متن بلند در قالبی کوچک است که شامل مهم ترین نکات و ایده های نویسنده است. خلاصه نویسی توانایی خواندن و نوشتن شما را بهبود میبخشد. برای خلاصه نویسی، باید متن را با دقت بخوانید و مسائل اساسی و مهم ان را بیابید و سپس به صورت خلاصه ان ها را در تعدادی جملات کوتاه و یا یک پاراگراف بنویسید چیزی که اهمیت دارد این است که تفاوت بین خلاصه نویسی و نوشتن دوباره ی متن به شیوه ی خودتان را بدانید. خلاصه نویسی نوشتن دوباره متن با کلمات خودتان نیست، بلکه شامل مهم ترین مطالب متن است و بسیار کوتاه تر است . چگونه خلاصه نویسی کنیم؟ متن را بخوانید. متن را با دقت بخوانید و بازخوانی کنید تا متوجه بشوید کدام قسمت ها را نیاز دارید چندبار بخوانید. یک لیست بسازید. ایده ی اصلی متن را مشخص کنید و جزییات مهم پاراگراف را پیدا کنید. یک لیست از این جزییات و ایده ها بسازید. حتما از کلمات انتخابی خودتان استفاده کنید یک خلاصه بنویسید. با استفاده از لیستتان یک خلاصه بنویسید. ایده های اصلی را ذکر کنید. خلاصه اتان را به یک یا دو جمله محدود کنید خلاصه اتان را بلند بلند بخوانید و تصحیح کنید. متنی که خلاصه نویسی کرده اید را بلند بلند بخوانید و ایراد ها را برطرف کنید.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute