حفظ کردن یک کتاب

چگونه میتوانیم یک کتاب یا یک جلسه درس استاد را حفظ کنیم طوری که مطلب را از اول تا اخر به طور خلاصه وار یادآوری کنیم

آنچه مهم است ان است که وقتی یک کتاب را میخوانید که 300 صفحه دارد یا در یک کلاس یک و نیم ساعته مینشینید، تمام ان کتاب یا جلسه درس را در چند دقیقه به طور خلاصه وارد توضیح دهید. یعنی یک. خلاصه باشد دو. کوتاه باشد سه. مرتب باشد. از اول تا اخر چهار. همه سرفصلهای مطرح شده را یک به یک بیان کند برای اینکه وقتی یک کتاب را تمام کردید بتوانید مطالب آن را با این خصوصیات به خاطر بسپارید، میتوانید در یک دوره 5 یا 7 جلسه ای کلاسهای نصرت شرکت کنید. در کارگاه های سه جلسه ای عمده تمارین روی تندخوانی متمرکز است اما در دوره های 5 جلسه به بالا روی تقویت حافظه نیز به صورت مجزا تمرین انجام خواهد شد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute