حد نصاب

حد نصابی برای این کلاس تعریف نشده است. به طور کلی اگر امروز ثبت نام کنید یک هفته تا ده روز دیگر کلاس شما شروع میشود. ظرفیت این کلاس مشخص نمیباشد

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute