تکنیک نارنگی عکس خوانی

تکنیک نارنگی در عکس خوانی چیست و چگونه در مطالعه از آن استفاده کنم

یکی از تکنیک های مرسوم برای عکس خوانی معروف به تکنیک نارنگی عکس خوانی است استاد با این تکنیک قصد دارد توجه مطالعه کننده را از متن دور کند تا او بتواند با ضمیر ناخوداگاه مطالعه نماید. هر چند این روش فرضیه ای است که مبانی بسیار ضعیفی دارد ولی با توجه به مطرح شدن ان در فضای مجازی متنی را ترجمه کردیم که ترجمه ان را در اختیار شما قرار می دهیم. قبل از مطالعه این متن به یک نکته فرعی اشاره کنم. ما جهان سومی هستیم چون جهان اولی ها ذهن ما را از حقایقی که برای ما مفید است دور کرده اند. برای این دور نگه داشتن ما از کمال و موفقیت به یک بهانه نیاز داشتند و موضوعاتی این چنین با توجه به جذابیت فراوان بهترین گزینه هستند. چون وقت زیادی از شما و ما و بقیه اشغال می کنند و بعد از کلی تلاش و گذر عمری، تلاش گر متوجه می شود که وقت زیادی را به بیهوده تلف نموده است. با تمام این احوال متن زیر را که توضیح تکنیک نارنگی عکس خوانی است را برای شما توضیح می دهیم این متن ترجمه قسمتی از یک مقاله در این رابطه است که توسط تیم ترجمه موسسه نصرت ترجمه و در اختیار علاقه مندان قرارداده شده است تکنیک نارنگی با استفاده از تکنیک نارنگی می توانید به راحتی وارد حالت آرامش و گوش به زنگی شوید. ویژگی اضافه شده ی این تکنیک ساده، این است که به طور اتوماتیک واحد های در دسترس توجه شما را هدایت می کند. نتیجه پیشرفت سریع در مهارت های خواندن است. مطالعات نشان می دهند که خواندن و حافظه، هر دو به توجه نیاز دارند. شما 7 به علاوه یا منهای 2 واحد توجه در ذهن خودآگاهتان دارید. با تنظین تمرکزتان روی نقطه ای خاص، بقیه ی قسمت ها را به طور موثری بر روی کاری که در دست دارید متمرکز می کنید. تحثیثات همچنین نشان می دهند که موقعیت دقیق توجه تان مهم است. برای مثال، در حین رانندگی، بهترین مکان برای توجه جاده است. برای یک خواننده ی کارآمد، بهترین مکان برای توجه بالا و پشت سر است. تکنیک نارنگی کمک می کند مکان مناسب برای توجه حین یادگیری را تنظیم کنید. مراحل: 1. یک نارنگی خیالی را در دست بگیرید. وزن، رنگ، باقت، و بوی نارنگی را تجربه کنید. 2. به آرامی چشم هایتان را ببندید و نارنگی را در جایی قرار دهید که روی سر شما در جای متعادلی باشد. از احساسات تان آگاه باشید. 3. تصویر کنید که میدان دیدتان باز می شود. 4. چشم هایتان را در حالی که هنوز نارنگی را بالای سرتان تصور می کنید، باز کنید. سپس شروع به خواندن کنید. با انجام این تکنیک، مطالب را با روانی و سرعت بالا می خوانید. توانایی تمرکزتان بر روی اطلاعات افزایش پیدا می کند. خواندن با آرامش بیشتری همراه می شود. در چند هفته ی اول ممکن است خودآگاه نارنگب را در پشت سرتان قرار دهید. به زودی این تبدیل به فرآیندی اتوماتیک می شود، به طوری که مطالب تان هر چه باشد، خود به خود وارد حالت ایده آل خواهید شد. The Tangerine Technique You quickly and easily establish a relaxed state of alertness when you use the Tangerine Technique. An added feature of this simple technique is that it automatically directs your available units of attention. The result is an immediate improvement in reading skills. Studies show that both reading and memory require attention. You have seven, plus or minus two, units of attention available at a conscious level. By fixing your attention on a single point, you effectively focus the other available units of attention to perform the task at hand.

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute