تندفکر کردن چیست

مفهوم و معنای تندفکر کردن چیست

تند فکر کردن اول بار توسط دکتر کن هادسن مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. از سال 2000 به بعد کتابهای زیادی به زبان انگلیسی در مورد تندفکر کردن به رشته تحریر درآمد. از سال 93 به بعد، برخی از این کتابها به زبان فارسی ترجمه شدند. موضوع بر سر حل کردن سریعتر مسایل و روشهایی برای حل سریع مسایل است که در این کلاس به دانشپذیران آن ارایه می شود

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute