موسسه تند خوانی نصرت

تندخوانی چیست

تندخوانی به معنای استفاده از حداکثری زمان هنگام مطالعه است

در واقع، نوعی روش مطالعه محسوب می شود. در این روش شما پارازیتهای مختلف هنگام خواندن را حذف می کنید. این پارازیت ها هم فهمیدن را دچار اختلال می کند و هم خواندن را بدون نتیجه می نماید. شما می توانید اطلاعات بیشتر در این زمینه را از کتابهای روش مطالعه مثل کتاب سیف جویا شوید. اسپید ریدینگ یا همان تند خوانی یا سریع خوانیبرای کتابهای درسی حفظ کردنی و همچنین کتابهای عمومی کاربرد دارد و شما را قادر می کند تا در هر ساعت 100 صفحه کتاب با درک بخوانید. بهترین پاسخ به سوال تندخوانی چیست شاید همین باشد چه اینکه تندخوانها هیچ وقت تندتند نمی خوانند. بلکه کارهایی انجام میدهند که به طور غیرمحسوس سرعتشان افزایش می‌یابد. بنابراین مجموعه ای از ترفندهاست که به افزایش سرعت در مطالعه می انجامد. برخی ازین ترفندها تئوری است که با مطالعه کتاب فنون تندخوانی آنها را فراخواهید گرفت. برخی دیگر تمرین عملی است که در کلاس، به صورت منظم با نظارت استاد قدم به قدم انجام میدهید تا به نتیجه مورد نظر دست یابید

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute