تندخوانی مجازی در ایام کرونا

در ایام کرونا که همه جا تعطیل است چگونه از راه دور تندخوانی بیاموزم

وضعیت کرونا، مجبور کرده است همهگان را که از روشهای غیر حضوری برای کلاسها استفاده کنیند. ازانچجا که تندخوانی، همانند یادیری یک ساز است و کتاب وکلاستفیلم نمیتواند کمکی به تندخوان شدن شما بکند، تندخوانی مجازی را پیشنهاد نمیکنیم و کلاسهای تلفنی که همانند کلاسهای حضوری است را تپیشنهاد میکنیم. اما از سالاز زمانهای خیلی خیلی قدیم موسسه تنصرت تندخوانی مجازی ریا مکاتبه ای داشته است که از مزیت لاینفک ان، امکان ارتباط تلفنی اب استاد است. اکنون نیز میتوانید از تندخوانی مجازی استفاده کنید اما باز هم لاز م است که با استاد زنگ زده و تمرینا را با او چگ کنیند و چند تمرین را نیز به صورت اختصاصی و تلفنی از استاد بگیرد. به هر حال برای تنخوانی مجازی میتوانید، در سایت ما ثبت نام کنید و پکیج را دریافت کنید. تا اخر تابستان نوده و نه یک طرح جدید را بارگزاری کرده ایم و ان این است که شما میتوانید کیج تمرینات را ااز طریق واتزاپ دریافت کنید. ما تمریناتی را که باید منظم دریافت کنید را به صورت جزوه برای شما ارسال میکنیم. شما ان را در واتزاپ دریافت میکنید به صورت منظم. بعد از انجام دادن انها، تمرینات مرحله بعد را با توضیحات دریافت میکنید. این روش را تندخوانی در اپ نامذاری کرده ایم. شما میتوانید تمرینات مربوطه را از طریق اپ دریافت کنیدید و با توجه به داشتن ارتباط انلاین با استاد، می توانید تمینات را به سادگی درک کرده و هر زمان مشکلی داشتید با استاد خود در جریان بذریاید.

تیزر دوره کامل تندخوانی

همه آنچه لازم دارید را یکجا فرا بگیرید

تاریخ تولید فیلم: 1399/02/22 ; 16:18

راهنمایی: اگر فیلم باز نشد اینجا کلیک کنید تا فیلم را دانلود کنید دانلود فیلم درباره کلاس تندخوانی نصرت

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute