تندخوانی در یک جلسه

چه راهی وجود دارد که بتوانیم حتی در یک جلسه کلاس،سرعت مطالعه خود را دوبرابر کنیم

برای تندخوان شدن، نیازمند تلاش یک ماهه هستیم ولی اگر سرعت مطالعه یک دانش اموز، کمتر از 100 کلمه در دقیقه باشد، برای رسیدن به سرعت دو برابر نیاز، به تمرین سه هفته ای ندارد. رسیدن به سرعت دو برابر برای دانش اموزانی که کمتر از 100 کلمه در دقیقه مطالعه میکنند، تنها یک جلسه لازم دارد. اگر فرزند یا دوست شما بعد از یک ساعت مطالعه فقط متن کمی را مطالعه کرده است او را حتما به ما معرفی کنید. بیشتر از والدین، و معلم، خود او از این نوع مطالعه ضجر میکشد. تندخوان شدن یک ایده یا فرضیه ذهنی نیست. به اطرافیان خود کمک کنید که بتوانند از زمان خود بیشترین استفاده و بهره وری را بنمایند

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute