تندخوانی در اپ

تندخوانی در اپ چیست و چگونه در کلاسش شرکت کنیم

یکبا توجه به گسترش روز افزون استفاده از اپلیکیشنها و خصوصا استفاده از واتزاپ و تلگرام و لزوم ابرقرارر کردن ارتبطا ازین رطریق، موسسه تندخوانی نصرت یک طرح را برای یادگیری از طریق اپها بارگزاری کرد. در این طریق، تمرینات به صورت جزوه برای ادرس شما ارسال میشود. شماو توضیحات فیلم و تصویری مربوط به همر کدام برای شما از طریق واتزاپ ارسال میشود. با توجه به لزومم ارتباط انلاین با استاد، هرجا سوالی داشتید، میتواند ان را از استاد به صورت تلفنی، یا حضوری در محل موسسه یا در همان واتزاپ مطرح و پاسخ ان را دریافت کنید. تنظیم سرفصله دروس در تندخوانی اپ با تندخوانی مجازی متفاوت است اما اهداف هر دو دوره یکی است. هزینه تندخوانی در اپ دو برابر تندخوانی مجازی است و علت ان نیزا به ارتباط مستمر با استاد یا کارشناس موسسه است.

تیزر دوره کامل تندخوانی

همه آنچه لازم دارید را یکجا فرا بگیرید

تاریخ تولید فیلم: 1399/02/22 ; 16:18

راهنمایی: اگر فیلم باز نشد اینجا کلیک کنید تا فیلم را دانلود کنید دانلود فیلم درباره کلاس تندخوانی نصرت

تیزر تندخوانی در اپلیکیشن

نحوه یادگیری تندخوانی، توسط استاد در اپلیکیشن واتزاپ

تاریخ تولید فیلم: 1399/02/22 ; 16:08

راهنمایی: اگر فیلم باز نشد اینجا کلیک کنید تا فیلم را دانلود کنید دانلود فیلم تیزر تندخوانی در اپلیکیشن

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute