تندخواندن و فهمیدن متن برای کودکان

چگونه کودکان می توانند تند بخوانند ولی انچه خوانده اند را بفهمند و حفظ کنند

دغدغه بسیاری از والدین ان است که اگر کودک انها کلاس تندخوانی شرکت کند ایا به فهشان اسیبم یرساند یا خیر و ایا ممکن است انچه خوانده را کامل به خاطر بیاورند و ان را حفظ کنند همچنین برایشان مهم است که ایا انچه را خوانده اند را خودشان میفهمند یا باز هم باید کمک والدین برای درک بهتر با بچه ها همراه باشد پاسخ سوال اول ان است که سیستم اموزشی برای کودکان در زمان حال با زمان گذشته متفاوت شده است. در زمان حال کودکان انچه خوانده اند را حفظ نمیکنن. به طور کلی حفظ کردن کار صحیحی نیست و در مدرسه در درجه اول از انها خواسته میشود که متن کتاب را بفهمند و ان را با زبان خودشان توضیح دهند تندخواندن و فهمیدن متن برای کودکان با این موضوع هم راستاست هرچند با خواسته والدین متفاوت است. والدین انتظار دارند کودکانشان کتاب را بخوانند و کلمه به کلمه حفظ کنند در حالی که فهمیدن در اولویت است و در سیستم فعلی حفظ کردن کار صحیحی نیست. در رابطه با سوال دوم که والدین انتظار دارند تندخواندن و فهمیدن متن برای کودکان بدون در نظر گرفتن کمک پدر مادر اتفاق بیفتد، لازم به توضیح است که در پایان هر دوره تندخوانی انتظار داریم این اتفاق بیفتد که کودکان بدون درخواست فهمیدن یا توضیح از والدین کتاب خود را بخوانند. نهایت نقش والدین برای کودکان پاسخ به سوالات ابهامی یا توضیح در رابطه با کلمه ای است که کودک ان را برای اولین بار می بیند اما اگر کتابی در سطح کتابهای درسی کودکان است انتظار می رود خود وی کتابش را بخواند، ان را بفهمد و توضیح دهد در هر دوره تندخوانی نصرت، هر چند برای کودکان زمان کوتاهی در نظر گرفته شده است اما همه این موارد و ده ها مورد دیگر که قابل عنوان نیست در نظر گرفته می شود و در کل خواندن و فهمیدن متن توأمان از کودک مقطع ابتدایی خواسته می شود

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute