تمرکز

دوره های تندخوانی تمرکز شما هنگام مطالعه را نیز تقویت میکند

بسیاری سوال میپرسند که ایا در دوره های تندخوانی به تقویت تمرکز نیز پرداخته میشود؟ لازم است قبل از این سوال به این مطلب توجه کنید که تقویت تمرکز برابر است با تضعیف تخیل. به طور عادی وقتی فرزند ما مطالعه میکند و در هنگام مطالعه حواسش پرت میشود، یا مدتها در فضای دیگری به سر میبرد و به کتاب دقتی ندارد، این بدان معناست که تخیل قوی دارد. داشتن تخیل قوی میتواند از او یک نویسنده قوی، یک نقاش ماهر، یک شاعر زیباسخن، یک نظریه پرداز یا یک انسان نوآور کند ما معتقدیم که در ایران به تخیل کودکان چندان توجه نمیشود و فقط نمره بالا برای برخی والدین مهم است و این میتواند به آینده کودک ما اسیب برساند در صورتی که فرزند شما با مشکل کمبود تمرکز هنگام مطالعه مواجه است، میتوانید از تندخوانی استفاده کنید. باور ما آن است که در دوره های تندخوانی دو اتفاق مهم برای وی خواهد افتاد: نخست آنکه مشکل کمبود زمان وی حل میشود دیگری آنکه وقتی سرعت مطالعه وی بیشتر شود، ناخودآگاه و بدون آنکه به قوه تخیل وی آسیبی برسد، در هنگام مطالعه تمرکز خود را به دست آورد





بازگشت به صفحه قبل



C 2020 Yad-roye-yar institute