موسسه تند خوانی نصرت

تمام کردن کتاب

خواهید توانست کتاب را تمام کنید

به نظر نویسنده ، مهمترین نتیجه ای که یک فرد تندخوان به آن دست می یابد این است که می توانند کتابی را در یک تایم مشخص شروع و تمام کنند . کاری که شاید برای شما محال به نظر برسد ولی تمام کردن کتاب در یک زمان مشخص شدنی و فوق العاده لذت بخش است

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute