موسسه تند خوانی نصرت

تقویت عضلات چشم

بازیهای تندخوانی، به عنوان تمارینی برای جلوگیری از تنبلی چشم

اگر دکتر به شما گفته است که دچار عارضه تنبلی چشم خفیف هستید، و باید تقویت عضلات چشم را انجام دهید تا دید تار شما برطرف شود، میتوانید از بازیها و تمارین تندخوانی که در این فیلد ارایه میشود استفاده نمایید. این بازیها بدون انکه عارضه ای برای چشم شما محسوب شود، و بدون انکه اسیبی به چشم شما وارد نماید میتواند تا حدود زیادی تنبلی چشم شما را بهبود بخشد دقت کنید که باید فایلها و یا عکسها را روی برگه های ا4 پرینت و بازی را روی کاغذ و در زمان بسیار کم و با فاصله زمان انجام دهید

بازگشت به صفحه قبلC 2020 Yad-roye-yar institute